Kameleonvaarders

Wie zijn wij?

De stichting Kameleon Vaarders Zeeland is een enthousiaste groep mensen die zich ten doel heeft gesteld om de eerste, échte Kameleon in haar oorspronkelijke staat in de vaart te houden. De stichting komt voort uit een project van de scoutinggroep Heenetrecht uit Tholen (Zeeland). In augustus 1993 gingen zes scouts in Friesland op zoek naar het bootje ‘de Kameleon’, de legendarische opduwer uit de gelijknamige jeugdboekenserie van Hotze de Roos. Omdat de Kameleon in werkelijkheid niet bleek te bestaan, werd de belofte gedaan om het volgende jaar de Kameleon in levende lijve te laten terugkeren op de Friese wateren.
Hoe dat in zijn werk is gegaan en welke obstakels moesten worden overwonnen, kunt u lezen op de pagina ‘De eerste stappen’. Maar de scouts hielden woord en bouwden zelf de Kameleon die op 7 mei 1994 ten doop werd gehouden in de haven van Tholen door de toenmalige Thoolse burgemeester H.A. van der Munnik, de echtgenote van directeur H. Stanco van uitgeverij Kluitman en wethouder Smittenberg van het Friese ‘Kameleondorp’ Terherne. Daarbij was een grote Friese delegatie aanwezig.
Sindsdien heeft de Kameleon plaatselijk en landelijk enorm in de belangstelling gestaan. Maar hoewel de Kameleon tijdelijk terugkeerde naar de Friese wateren, is en blijft de thuishaven toch in Tholen. Met het doel om dit prachtige vaartuig in de vaart te houden, werd een stichting opgericht. Door middel van promotie en het werven van donateurs, proberen het bestuur en de vrijwilligers de daarvoor benodigde fondsen te werven. De donateurs van de stichting Kameleon Vaarders Zeeland bieden steun op financieel, maar ook op materieel gebied (onderdelen en brandstof bijvoorbeeld).
De donateurs worden regelmatig op de hoogte te houden van het wel en wee van de Kameleon. En nu is er dan ook de website van de Kameleon. Of, om met een titel uit de reeks Kameleonboeken te spreken: Met de Kameleon vooruit.
Het stichtingsbestuur van Kameleonvaarders Zeeland bestaat uit de volgende leden:
Jos Loos (voorzitter), Boudie Hoogedeure (secretaris/penningmeester), Peter Geluk, Marco de Groen, Mark Loos en Leendert-Jan Zandijk.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als donateur, dan kunt u contact opnemen met Boudie Hoogedeure, tel. 06-53397062.
Of stuur ons een mailtje.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Het bestuur van de stichting.